Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

“Pháp luật về bình đẳng giới” cho 600 sinh viên khoa Sư phạm

  08/11/2017

Sáng ngày 29/11, tại Hội trường 600- Trường Đại học An Giang, đông đảo sinh viên Khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang đã đến tham dự buổi báo cáo chuyên đề Pháp luật về bình đẳng giới do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức.

Tăng cường nâng cao năng lực cán bộ nữ trong ngành KH&CN

  08/11/2017

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ KH&CN cùng Hội Nữ trí thức Việt Nam và Chi hội Nữ trí thức Bộ KH&CN đã kết hợp tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực của cán bộ nữ”.

Tập huấn về kỹ năng quản lý, lãnh đạo dành cho lãnh đạo nữ các cấp xã, huyện và tỉnh tại thành phố Vĩnh Long

  08/11/2017

(WLP) – Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 11 năm 2014, trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” do Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp thực hiện, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nữ lãnh đạo và quyền lực mềm

  08/11/2017

(ĐSPL) - “Đằng sau những người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của những người phụ nữ nhưng đằng sau những người phụ nữ thành công là cả một nghệ thuật”.

Bộ Tư pháp: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ nữ ngành Tư pháp khu vực miền Trung

  08/11/2017

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ hội nhập quốc tế” do UNDP và Bộ Ngoại giao phối hợp thực hiện tài trợ, ngày 19 và 20/6/, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, qu