Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Kỹ năng vận động và đàm phán chính trị

  09/11/2017

Khi bạn nghĩ đến việc nắm giữ vai trò lãnh đạo trong cộng đồng và trong đảng của bạn, bạn cần phải biết rằng hầu hết các công việc của bạn sẽ đều liên quan tới đàm phán ở một mức độ nào đó. Học kỹ năng đàm phán sẽ rất hữu ích cho bạn với bất kỳ vai trò nà

Cách thức làm việc với truyền thông

  09/11/2017

Hình ảnh bạn được khắc họa qua phương tiện truyền thông như thế nào sẽ ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử của bạn. Hãy để lại một ấn tượng sâu sắc cho người phóng viên về năng lực đại biểu của bạn, khả năng cống hiến và những cam kết của bạn với cử tri, nh