Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Cách thức làm việc với truyền thông

  09/11/2017

Người ứng cử và truyền thông

Tại sao việc phối hợp tích cực với truyền thông lại quan trọng với bạn?

Mục tiêu của chiến dịch tranh cử là nhằm quảng bá bản thân bạn với tư cách là một người ứng cử, thuyết phục cử tri rằng bạn sẽ trở thành đại biểu tốt nhất tại khu vực dân cư của bạn. Một trong số các phương pháp hiệu quả để tiến hành chiến dịch vận động bầu cử chính là sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng để phát đi các thông điệp của bạn.

Bạn phối hợp với truyền thông như thế nào?

Theo quy định tại Chương vI của dự thảo Luật bầu cử, các cơ quan báo chí ở trung ương có trách nhiệm đưa tin về tình hình vận động bầu cử trong phạm vi cả nước. Các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương có trách nhiệm đưa tin về hội nghị tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và việc vận động bầu cử ở địa phương.

Hội đồng bầu cử Quốc gia chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động

bầu cử trong phạm vi cả nước; Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử ở địa phương.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khi tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử và trên trang thông tin điện tử về bầu cử đại biểu Quốc hội của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân khi tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trên trang thông tin điện tử về bầu cử của Ủy ban bầu cử (nếu có).

Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc đăng tải nội dung vận động bầu cử.

Theo các quy định của pháp luật, người ứng cử không có quyền trực tiếp yêu cầu báo chí hoặc đài truyền hình tiến hành phỏng vấn. Ngược lại, cơ quan thông tấn sẽ tiếp cận bạn với tư cách là một ứng cử viên để thu xếp một cuộc phỏng vấn.

Các chính sách liên quan đến vận động bầu cử thông qua phương tiện truyền thông đại chúng

ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội. ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (điều 66 Dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân).

Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc đăng tải nội dung vận động bầu cử.

Với tư cách là một người ứng cử, bạn được phép tiến hành vận động bầu cử kể từ ngày công bố danh sách những người ứng cử cho đến trước khi bầu cử 24 giờ.

Chương vI Dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân gồm tất cả các điều khoản liên quan tới việc tuyên truyền vận động bầu cử và quan hệ với cơ quan truyền thông của người ứng cử. để nắm vững các quy định về vận động và tuyên truyền bầu cử, xem thêm Chương vI Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hành vi nào bị cấm trong quá trình vận động bầu cử?

 • Không được lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;

 • Không được lạm dụng uy tín, chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử;

 • Không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình;

 • Không được sử dụng tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

Một số cách thức mà các ứng cử viên nữ có thể phối hợp với truyền thông

Một số báo cáo cho thấy có khuynh hướng và niềm tin đối với các ứng cử viên nam, cho rằng họ là những“nhà lãnh đạo bẩm sinh” và nữ giới không phải là lãnh đạo. Do suy nghĩ như vậy nên các phóng viên sẽ có xu hướng hỏi các câu hỏi khác nhau giữa người ứng cử là nam giới so với nữ giới và sẽ thiết kế bài báo truyền thông của họ khác nhau, có những trường hợp khắc họa chân dung ứng cử viên nữ như là “ứng cử viên kém quan trọng hơn”, chỉ hiểu biết về những vấn đề “của phụ nữ”, không thể tranh luận hoặc biện luận một cách hiệu quả như nam giới. điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ những quan điểm thành kiến này và chuẩn bị tinh thần đương đầu với những thành kiến đó một cách trực tiếp với phóng viên.

Trong suốt quá trình vận động bầu cử, có một số ít phóng viên sẽ chỉ tập trung vào thực tế bạn là phụ nữ và có thể nêu ra những câu hỏi mang tính định kiến tiêu cực về giới trong bài viết của mình. ví dụ, phóng viên có thể hỏi một ứng cử viên nữ như bạn về cảm giác khi bạn nuôi con bằng sữa mẹ, nghỉ thai sản hoặc nạo phá thai. Họ cũng có thể hỏi bạn các câu hỏi về chồng con, gia đình chồng, chồng bạn cảm thấy thế nào về việc bạn sẽ trở thành một đại biểu. Họ cũng có thể hỏi bạn hoặc viết bài về quần áo, kiểu tóc hoặc trang điểm của bạn. Nếu phóng viên bắt đầu đưa ra những câu hỏi trực tiếp về những vấn đề này, bạn hãy lái nội dung phỏng vấn tập trung vào những vấn đề mà bạn cảm thấy quan trọng trong địa phương của mình và các giải pháp của bạn đối với những vấn đề ấy. Hãy đưa ra cho phóng viên các thông tin về kinh nghiệm làm việc của bạn, những mặt mạnh trong tính cách, năng lực và kỹ năng của bạn để trở thành một đại biểu hiệu quả.

Phỏng vấn trên truyền hình và báo chí

Các cuộc phỏng vấn trên truyền hình và báo chí đều tuân theo những quy tắc giống nhau. Dưới đây là những bước cơ bản cho các cuộc phỏng vấn trên truyền hình và báo chí:

Các bước chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn

Bước 1 – Thu thập các thông tin cơ bản:

 • Tên và phong cách của phóng viên;

 • rà soát các bài báo hoặc các cuộc phỏng vấn mà phóng viên đó đã thực hiện;

 • Tìm hiểu về các vấn đề mà phóng viên đó phụ trách;

 • Thời gian và địa điểm phỏng vấn;

 • Thời lượng cuộc phỏng vấn;

 • Các câu hỏi có thể đặt ra;

 • địa điểm phỏng vấn diễn ra trong phòng thu/trường quay, tại văn phòng, trên đường phố hay tại sự kiện;

 • đó là loại phỏng vấn một người hay phỏng vấn theo nhóm;

 • Cuộc phỏng vấn có phải là một phần của chương trình khác dài hơn không? Nếu vậy thì những phần khác của chương trình ấy là gì và người nào khác sẽ được phỏng vấn? Những người ứng cử khác có được phỏng vấn trong chương trình đó không;

 • Khán giả/độc giả chính của chương trình truyền hình đó/bài báo đó là ai;

 • Có chụp hình tại buổi phỏng vấn đó hay không?

Bước 2 – Chuẩn bị câu trả lời

 • Câu hỏi và câu trả lời của bạn nhìn chung sẽ tập trung vào nội dung bản Chương trình hành động và những gì bạn đề xuất thực hiện và giải quyết với tư cách là một đại biểu dân cử. Tuy nhiên, bạn cần chuẩn bị trước nhiều dạng câu hỏi. bạn hãy đọc báo chí địa phương, xem tin tức về địa phương, trao đổi với các cán bộ của cơ quan chính quyền địa phương để hiểu đúng về tình hình hiện tại của các vấn đề người dân đang quan tâm.

 • viết ngắn gọn câu trả lời ra giấy. Hãy đảm bảo câu trả lời của bạn là đúng sự thật, có yếu tố đổi mới, sáng tạo, thể hiện kiến thức của bạn về vấn đề và sự quan tâm của bạn đối với vấn đề đó.

 • Câu trả lời phải ngắn gọn súc tích và đưa ra thông điệp rõ ràng để người nghe có thể hiểu được. Nếu là câu trả lời dài, bạn có thể chia nó thành 2 hay 3 đoạn. ví dụ, bạn có thể nói“có 3 bước chính để giải quyết vấn đề này, việc đầu tiên và quan trọng nhất là....thứ hai là.....và thứ ba là....”. Có những đoạn ngắt sẽ giúp người nghe nhớ được câu trả lời của bạn.

Bước 3 – Chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ

 • Trước buổi phỏng vấn, hãy chuẩn bị danh thiếp để đưa cho phóng viên. điều này để đảm bảo rằng phóng viên sẽ có thông tin chính xác về chức danh công việc, địa chỉ và phương thức liên lạc của bạn.

 • Hãy chuẩn bị sẵn một bản Chương trình hành động. bạn có thể đưa cho phóng viên tài liệu này để họ có thêm thông tin về bạn. bạn có thể chuyển cho phóng viên từ vài ngày trước khi diễn ra buổi phỏng vấn để họ nắm được thông tin cần thiết, từ đó định hình sẵn câu hỏi. Hoặc bạn có thể đưa cho phóng viên sau khi kết thúc phỏng vấn để giúp phóng viên có tư liệu viết bài.

 • Chuẩn bị câu trả lời cụ thể về ba nội dung:

  • Những nét tính cách nào của bạn là cần thiết cho một người đại biểu xuất sắc;

  • Những vấn đề mà bạn đặt trọng tâm vào việc giải quyết;

  • Mong muốn của bạn tạo ra một sự thay đổi tích cực và cách bạn làm điều đó.

Bước 4 – Luyện tập

 • Luyện tập trả lời các câu hỏi khác nhau với bạn bè hoặc trước một máy quay video, tập trả lời các câu hỏi khác nhau.

Bước 5 – Chuẩn bị cho diện mạo bên ngoài

 • Chắc là bạn không muốn trang phục, trang điểm, phụ kiện hoặc đầu tóc của bạn làm xao lãng sự chú ý của người xem. vậy hãy ăn mặc đơn giản hoặc mặc vest;

 • Chuẩn bị trang phục bạn định mặc từ vài ngày trước và chú ý đảm bảo chúng sạch sẽ và sẵn sàng khi cần;

 • Mang theo một gương nhỏ và một chiếc lược tới buổi phỏng vấn để có thể kiểm tra lần cuối trước khi bắt đầu.

Một vài gợi ý trong quá trình phỏng vấn với truyền hình
 • Nhìn lại gương để kiểm tra lần cuối diện mạo của mình ngay trước khi phỏng vấn;

 • Chào hỏi nồng nhiệt phóng viên và những người được phỏng vấn khác;

 • Tươi tắn;

 • Ngồi thẳng nhưng cũng tương đối thả lỏng;

 • điều chỉnh ghế sao cho bạn ngồi vừa tầm và chân bạn có thể chạm đất;

 • Không bắt chéo chân;

 • Khi được hỏi, hãy lắng nghe chăm chú và trả lời với biểu cảm khuôn mặt và cơ thể như khi bạn lắng nghe;

 • bình tĩnh chọn cách diễn đạt tốt nhất và trả lời ngắn gọn, rõ ràng;

 • Phỏng vấn trực tiếp

  • Sau khi Hội nghị hoặc buổi gặp tiếp xúc với cử tri kết thúc, phóng viên có thể hỏi một số câu hỏi về việc ứng cử của bạn. Hãy thả lỏng và mỉm cười. Hãy chú ý nói trực tiếp vào microphone và nhìn thẳng vào phóng viên.

 • Phỏng vấn có ghi hình

  • Các cuộc phỏng vấn để ghi hình thường diễn ra trong trường quay hoặc tại văn phòng. Nếu bạn không thực sự hài lòng với câu trả lời của mình, bạn có thể yêu cầu làm lại. Tuy nhiên, cần nhớ là phóng viên có thể chia sẻ bất kỳ phần phim nào đã quay, do vậy, bạn hãy cố gắng đảm bảo rằng toàn bộ việc ghi hình đều được diễn ra một cách chuyên nghiệp.

 • Phỏng vấn nhóm

  • Hãy đảm bảo rằng thời lượng phần trả lời của bạn so với những người khác trong nhóm là tương đương hoặc nhiều hơn. đừng để cho những người được phỏng vấn khác tỏ ra lấn át trong đối thoại. đừng để những người được phỏng vấn khác ngắt lời khi bạn đang nói. Nếu họ bắt đầu ngắt lời bạn, hãy tiếp tục nói và kết thúc câu trả lời của mình. Nếu họ cứ tiếp tục làm như vậy, hãy nói với người dẫn chương trình/phóng viên rằng bạn muốn kết thúc phần trả lời của mình và hướng việc trả lời trực tiếp vào phóng viên hoặc người dẫn chương trình.

  • Hãy dựa vào nội dung mà những người cùng nhóm đang đề cập, đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến của họ.

Một vài gợi ý cho các cuộc phỏng vấn báo chí
 • Hãy chắc chắn rằng phóng viên đã có đầy đủ các thông tin cơ bản về bạn thật chính xác (tên, tuổi, vị trí và chức danh, khu vực bầu cử mà bạn ứng cử);

 • Hãy lái nội dung phỏng vấn tập trung vào những gì bạn sẽ đóng góp cho Hội đồng nhân dân hoặc Quốc hội với tư cách là một đại biểu;

 • Nếu phóng viên bắt đầu hỏi nhiều câu hỏi có tính cá nhân, hãy lái nội dung phỏng vấn quay lại các vấn đề quan tâm chính của cử tri;

 • đôi khi phóng viên xem bạn như một phụ nữ chứ không phải là một ứng cử viên. Họ có thể xoáy vào những nội dung không quan trọng như hình thức, cuộc sống gia đình, làm thế nào để bạn có thể làm tròn được vai trò trong gia đình và cả vai trò trong các cơ quan dân cử. Những câu hỏi kiểu này chỉ đặt ra cho nữ giới mà không bao giờ đặt ra cho nam giới. Phóng

viên không bao giờ hỏi một người đàn ông việc làm thế nào để cân bằng

cuộc sống gia đình và sự nghiệp hoặc anh ta sẽ ăn mặc như thế nào khi đi dự sự kiện. Nếu bạn gặp phải tình huống không may này, hãy cười và nói rằng bạn muốn tập trung vào chủ đề về việc ứng cử của mình và việc bạn sẽ trở thành một đại biểu tốt nhất của cử tri khu vực như thế nào;

 • đừng chia sẻ những câu chuyện không có lợi cho hình ảnh của bạn;

 • Trả lời ngắn gọn súc tích để đảm bảo rằng phóng viên có thể nắm bắt chúng rõ ràng.

Sau phỏng vấn

 • Nếu là cuộc phỏng vấn để ghi hình được thực hiện trong trường quay, bạn có thể đề nghị xem lại phần đã quay;

 • Hãy xem lại buổi phỏng vấn khi nó được phát sóng và rút kinh nghiệm về những gì bạn đã đã làm tốt và những gì bạn cần phải cải thiện trong những lần phỏng vấn về sau;

 • đề nghị xin một bản sao cuộc phỏng vấn của bạn hoặc đường dẫn nếu đoạn phim được đăng tải trên internet;

 • đăng tải đường dẫn tới đoạn phim phỏng vấn lên trang Facebook của bạn;

 • gửi thư hoặc email cảm ơn tới phóng viên vì đã phỏng vấn bạn. Hãy thể hiện rằng bạn sẵn lòng cho những lần phỏng vấn khác nếu có cơ hội.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả