Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Giới thiệu chuyên đề: PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA HỘI LHPN VIỆT NAM

  10/12/2018

Chuyên đề: PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ SỰ HÌNH THÀNH

PHÁT TRIỂN CỦA HỘI LHPN VIỆT NAM

Mục tiêu của bài giảng:

Về kiến thức:

Nêu được phong trào phụ nữ qua các giai đoạn cách mạng; ghi nhớ quá trình hình thành, phát triển của Hội LHPN Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam

Về Kỹ năng:

 Sử dụng kiến thức về phong trào phụ nữ và sự hình thành phát triển của Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng để tuyên truyền, vận động phụ nữ

Về Thái độ: tự hào và phát huy truyền thống của Hội, nâng cao trách nhiệm trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Nội dung của bài giảng được chia làm 4 phần giới thiệu về phong trào phụ nữ và sự hình thanh phát triển của Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ:

  1. Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền
  2. Thời kỳ đấu tranh giữ vững chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp
  3. Thời kỳ khánh chiến chống Mỹ cứu nước
  4. Thời kỳ cả nước tiến hành cách mạng XHCN và công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước

Mời bạn đọc đăng ký tham gia lớp học và xem bài giảng TẠI ĐÂY

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả