Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Giới thiệu Chuyên đề: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ

  10/12/2018

Chuyên đề: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ

Mục tiêu của bài giảng:

Về kiến thức:

Nêu và phân tích được  tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về: Vai trò, trí củaphụnữ trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam; Quyền bình đẳng của phụ nữ; Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ.

Nêu và phân tích được 4 quan điểm của Đảng CSVN về CTPN thời kỳ CNH -  HĐH  đất nước.

Xác địnhđược mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của CTPN theo tinh thần của Nghị quyết 11 của Đảng.

Về Kỹ năng:

Kỹ năng tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về CTPN; quán triệt các nội dung của Nghị quyết 11 của Đảng về CTPN trong các cộng đồng; 

Kỹ năng phân tích thực trạng Công tác phụ nữ; Vận dụng các quan điểm của Đảng về CTPN trong từng nhiệm vụ trọng tâm của cấp hội LHPN ở địa phương

Về  thái độ :

Tích cực, tự tin trong công tác tuyên truyền tư tưởng của Bác và Nghị quyết của Đảng về CTPN;

Thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉđạo của Đảng về CTPN ởđịa phương.

Nội dung của bài giảng được chia làm 2 phần:

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ

II. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ

  • Trong phần I, bài giảng giới thiệu về 3  nội dung chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của phụ nữ trong cách mạng Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí minh về quyền bình đẳng của phụ nữ và Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ.
  • Trong phần II, bài giảng giới thiệu về Quan điểm, mục tiêu và giải pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam về Công tác phụ nữ.

Mời bạn đọc đăng ký tham gia lớp học và xem bài giảng TẠI ĐÂY

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả