Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Giới thiệu chuyên đề: TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ VIỆT NAM

  10/12/2018

Chuyên đề: TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ VIỆT NAM

Mục tiêu của bài giảng:

  • Kiến thức: Nắm được đặc điểm, vai trò của phụ nữ VN trong lịch sử dân tộc; ghi nhớ các truyền thống và những tấm gương tiêu biểu của PNVN qua các thời kỳ lịch sử
  • Kỹ năng: Sử dụng kiến thức về truyền thống phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử để tuyên truyền, vận động phụ nữ
  • Thái độ: tự hào và phát huy truyền thống của PNVN, nâng cao trách nhiệm trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Nội dung của bài giảng được chia làm 3 phần:

I. Đặc điểm, vai trò của PNVN

II. Truyền thống phụ nữ Việt Nam

III. PNVN phát huy truyền thống vẻ vang trong thời đại Hồ Chí Minh

Phần I, bài giảng giới thiệu về các nội dung: Vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế, sản xuất, trong đời sống gia đình và xã hội; Biểu tượng của truyền thống thủy chung, trọng nghĩa, vẹn tình trong gia đình và XH;  Có ý chí vươn lên để khẳng định địa vị trong xã hội

Phần II, bài giảng giới thiệu các nội dung về truyền thống của Phụ nữ Việt Nam: Yêu nước chống ngoại xâm ; Lao động cần cù ; Đảm đang gia đình;  Sáng tạo và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Thời kỳ cả nước xây dựng CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới đất nước (1975-nay)

Phần III bài giảng giới thiệu các nội dung về tinh thần phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ: Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945); Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ  (1954-1975);

Mời bạn đọc đăng ký tham gia lớp học và xem bài giảng TẠI ĐÂY

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả