Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Giới thiệu Chuyên đề: KỸ NĂNG THAM MƯU, ĐỀ XUẤT

  10/12/2018

Chuyên đề: KỸ NĂNG THAM MƯU, ĐỀ XUẤT

Mục tiêu của bài giảng:

Kết thúc bài học, giúp học viên:

  • Biết và hiểu nội dung tham mưu, đề xuất
  • Có khả năng vận dụng kiến thức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ Hội tại cấp công tác của mình
  • Xác định đúng và rõ ràng vai trò, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện tham mưu, đề xuất hiệu quả

Nội dung của bài giảng được chia làm 3 phần:

  • Phần 1. Giới thiệu chung về tham mưu, đề xuất
  • Phần 2. Kỹ năng tham mưu, đề xuất
  • Phần 3. Kỹ năng mềm hỗ trợ tham mưu, đề xuất

Trong phần I, bài giảng giới thiệu các khái niệm: “tham mưu”, “đề xuất”; Yêu cầu của tham mưu, đề xuất; Điều kiện thực hiện tham mưu, đề xuất đáp ứng yêu cầu; Các nguyên tắc tham mưu, đề xuất; Mối quan hệ giữa tham mưu, đề xuất và quản lý, lãnh đạo; Phạm vi tham mưu, đề xuất

Phần II, bài giảng giới thiệu về hai phần: Một số kỹ năng chung (Xác định vấn đề tham mưu, đề xuất; Xác định đơn vị chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất; Thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu ; Xây dựng kế hoạch tham mưu, đề xuất; Phối hợp tham mưu, đề xuất; Soạn thảo văn bản tham mưu, đề xuất) và một số kỹ năng cụ thể (Tham mưu, đề xuất dự thảo văn kiện Đại hội; Tham mưu, đề xuất Nghị quyết Ban Chấp hành; Tham mưu, đề xuất kế hoạch năm; Tham mưu, đề xuất thực hiện Kế hoạch năm: phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm)

Mời bạn đọc đăng ký tham gia lớp học và xem bài giảng TẠI ĐÂY

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả