Trang chủ

Chào mừng các bạn đến với khóa bồi dưỡng trực tuyến “Sẵn sàng để thành công”,
chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng dành cho các nữ cán bộ tiềm năng tham
gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-
2021.
Đây là chương trình bồi dưỡng trực tuyến đầu tiên dành cho các nữ ứng viên tiềm năng
tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở Việt Nam. Chương
trình bồi dưỡng được các chuyên gia quốc tế xây dựng với sự tham gia giảng giạy của
các lãnh đạo của Quốc hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt
trận tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Ủy ban Dân tộc và một
số chuyên gia trong nước và quốc tế khác.
Mục tiêu của chương trình bồi dưỡng là nhằm cung cấp cho các nữ ứng viên các nền
tảng quan trọng sau:
1. Kiến thức:
Bạn sẽ được tìm hiểu về thực trạng phụ nữ tham chính tại Việt Nam (Đại biểu nữ
trong Quốc hội, Tỷ lệ nữ lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước, Tỷ lệ nữ lãnh
đạo trong các cấp Ủy đảng, Tỷ lệ nữ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị..)
đồng thời bạn cũng sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị
Việt Nam, Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội
đồng nhân dân.
2. Kỹ năng:
Những kỹ năng cần thiết giúp bạn tự tin hơn trong quá trình bầu cử sẽ được
hướng dẫn chi tiết trong các video của chương trình. Các kỹ năng đó bao gồm:
kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động, kỹ năng thu thập và
phân tích thông tin, kỹ năng làm việc với truyền thông, kỹ năng đàm phán, thuyết
phục…
3. Sự tự tin:
Đây là một trong những yếu tố hết sức quan trọng trong quá trình bầu cử vì thế
chương trình bồi dưỡng của chúng tôi giúp bạn hiểu được những giá trị tiềm ẩn
bên trong bạn, giúp bạn tự tin vào bản thân, tự tin vào năng lực của mình để sẵn
sàng tham gia vào quá trình ứng cử, trở thành một người đại biểu của dân, đại
diện cho tiếng nói của phụ nữ nói riêng và cộng đồng nói chung.
Bạn hãy tự trang bị các nền tảng kiến thức, kỹ năng và sự tự tin bằng cách tham gia
khóa bồi dưỡng trực tuyến “Sẵn sàng để thành công” của chúng tôi.
Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt