Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Giới thiệu Chuyên đề: KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI

  10/12/2018

Chuyên đề: KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI

Mục tiêu của bài giảng:

Kết thúc bài học, giúp học viên:

  • Biết và hiểu vận động chính sách
  • Có khả năng vận dụng kiến thức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ Hội tại cấp công tác của mình, nhất là công tác tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới
  • Xác định đúng và rõ ràng vai trò, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện vận động chính sách

Nội dung của bài giảng được chia làm 2 phần:

  • Phần 1. Giới thiệu chung
  • Phần 2. Kỹ năng vận động chính sách bảo đảm bình đẳng giới

Trong phần I, bài giảng giới thiệu các nội dung: Tổng quan về chính sách và chính sách bình đẳng giới; Tổng quan về vận động chính sách

Phần II, bài giảng giới thiệu về các bước thực hiện trong quá trình vận động giới: Bước 1. Chuẩn bị thông tin vận động

Bước 2. Lập kế hoạch vận động

Bước 3. Xác định liên kết, hợp tác

Bước 4.  Viết văn bản vận động chính sách

Bước 5. Thực hiện vận động chính sách

Bước 6. Giám sát sau vận động

Mời bạn đọc đăng ký tham gia lớp học và xem bài giảng TẠI ĐÂY

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả