Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Văn phòng Chính phủ: Tọa đàm

  09/11/2017

Tọa đàm nhằm thảo luận các biện pháp để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị mà cụ thể là nâng cao tỷ lệ nữ giới trong các vị trí lãnh đạo tại Văn phòng Chính

Truyền thông đối ngoại

  09/11/2017

Lớp bồi dưỡng kỹ năng về “Truyền thông đối ngoại” do dự án Nâng cao năng lực của cán bộ nữ phục vụ hội nhập quốc tế giữa Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội.

Bước đột phá giúp phụ nữ Việt Nam tự tin tham chính

  09/11/2017

Nhằm giúp phụ nữ Việt Nam chuẩn bị những nền tảng tốt nhất để sẵn sàng tham chính, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Bộ Ngoại giao đã xây dựng chương trình học trực tuyến “Sẵn sàng để thành công” ra mắt hôm 18.9.

Sẵn sàng để thành công trong kỳ bầu cử 2016

  09/11/2017

“Sẵn sàng để thành công: Tập huấn giảng viên nguồn phục vụ kỳ bầu cử năm 2016” được khai mạc ngày 21 tháng 8 tại trụ sở cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội.

Khóa bồi dưỡng “Phân tích chính sách và Viết báo cáo”

  09/11/2017

(WLP) – Ngày 15-17/7/2015 khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo và quản lý, chuyên đề “Phân tích chính sách và Viết báo cáo” được tổ chức tại Hà Nội. Tham dự lớp bồi dưỡng có 40 học viên đến từ 34 tỉnh thành, là nữ cán bộ từ các Sở/Phòng Ngoại vụ thuộc Bộ Ngoại

Cơ hội nào vượt rào cản cho nữ đại biểu dân cử?

  08/11/2017

Nghiên cứu do LHQ thực hiện đã khẳng định rằng VN không thiếu những người phụ nữ có đầy đủ các tiêu chuẩn cho các vị trí dân cử. Tuy nhiên, họ đang phải đối mặt với những rào cản khổng lồ hạn chế sự phát triển của mình.