Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Khảo sát đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

  01/11/2023

Nhằm đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, Học viện Phụ nữ Việt Nam khảo sát ý kiến đánh giá về các nội dung liên quan đến việc triển khai các hoạt động hiện thực hóa chiến lược. Kín

"Phiên tòa giả định" – Mô hình phổ biến pháp luật hiệu quả

  16/10/2023

Chân thực, gay cấn, nghiêm túc, xúc động - Đó là những cảm xúc khi tham gia "Phiên tòa giả định" do các bạn sinh viên K8 Luật, Học viện Phụ nữ Việt Nam đóng vai. Chương trình được Trung tâm Tư vấn Pháp luật VWA tổ chức với sự cố vấn, hỗ trợ của các chuyên

Khoa Công tác xã hội kỉ niệm 10 năm thành lập

  16/10/2023

Sáng ngày 21/3, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Công tác xã hội và đồng tổ chức Diễn đàn công tác xã hội Á - Âu lần thứ 14 và Hội thảo khoa học quốc tế: Công tác xã hội trong bối cảnh hiện nay cùng Hiệp hội Giáo dục và Nhân