Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Tăng cường nữ giới trong lĩnh vực chính trị

  08/11/2017

Ngày 27/12, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

“Pháp luật về bình đẳng giới” cho 600 sinh viên khoa Sư phạm

  08/11/2017

Sáng ngày 29/11, tại Hội trường 600- Trường Đại học An Giang, đông đảo sinh viên Khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang đã đến tham dự buổi báo cáo chuyên đề Pháp luật về bình đẳng giới do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức.

Tăng cường nâng cao năng lực cán bộ nữ trong ngành KH&CN

  08/11/2017

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ KH&CN cùng Hội Nữ trí thức Việt Nam và Chi hội Nữ trí thức Bộ KH&CN đã kết hợp tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực của cán bộ nữ”.