Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ tỉnh Lào Cai

  10/10/2023

Trong 2 ngày 18 – 19/7/2023, Ban Tổ chức Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ cấp huyện và cấp xã tỉnh Lào Cai, giảng dạy tại khoa tập huấn là giảng viên đến từ Học viện Phụ

Hội thảo góp ý hoàn thiện bộ công cụ khảo sát nhu cầu nâng cao năng lực ứng dụng CNTT của cán bộ nữ DTTS cấp cơ sở

  09/10/2023

Sáng ngày 24/5/2023, Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo xây dựng và hoàn thiện bộ công cụ khảo sát nhu cầu đào tạo: Phát triển nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ nữ cơ sở trong hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số.