Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Vòng thi cơ sở GENESIS 2023

  07/10/2023

Sáng ngày 27/6/2023, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Vòng thi cơ sở cuộc thi: Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên – GENESIS 2023 sau thời gian phát động và thi đấu vòng loại từ tháng 4/2022.

Câu hỏi khó của Uỷ viên Bộ Chính trị

  09/11/2017

"Tăng tỷ lệ nữ trong các cơ quan dân cử luôn là một chỉ tiêu đặc biệt quan trọng, một mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị," nữ đại biểu Quốc hội bốn khoá liên tiếp (X - XIII) khẳng định: "Đây là một chỉ số đánh giá sự tiến bộ của từn