Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Tập huấn về kỹ năng quản lý, lãnh đạo dành cho lãnh đạo nữ các cấp xã, huyện và tỉnh tại thành phố Vĩnh Long

  08/11/2017

(WLP) – Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 11 năm 2014, trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” do Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp thực hiện, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tìm kiếm Tài năng Nghiên cứu Việt Nam

  08/11/2017

Ngày 3/10/2014, tại khách sạn Văn Miếu – Khâm Thiên – Hà Nội đã diễn Hội thảo: Báo cáo kết quả nghiên cứu dành cho các nghiên cứu viên trong hoạt động Tài trợ nghiên cứu với nội dung: TÌM KIẾM TÀI NĂNG NGHIÊN CỨU VIỆT NAM”

Lập ngân sách có yếu tố Giới và An sinh xã hội ở Việt Nam

  08/11/2017

(WLP) – Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 năm 2014, trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” giữa Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), lớp tập huấn về các sáng kiến quản lý

Nữ lãnh đạo và quyền lực mềm

  08/11/2017

(ĐSPL) - “Đằng sau những người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của những người phụ nữ nhưng đằng sau những người phụ nữ thành công là cả một nghệ thuật”.

Tổng LĐLĐVN: Nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho nữ cán bộ công đoàn

  08/11/2017

Từ ngày 26 – 28.6, tại tỉnh Phú Yên, Ban Nữ công TLĐ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho nữ CBCĐ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tham dự hội nghị có 28 nữ CBCĐ của 14 tỉnh, thành phố miền Trung Tây Nguyên. Bà Nguyễn Thị

Bộ Tư pháp: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ nữ ngành Tư pháp khu vực miền Trung

  08/11/2017

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ hội nhập quốc tế” do UNDP và Bộ Ngoại giao phối hợp thực hiện tài trợ, ngày 19 và 20/6/, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, qu