Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Khóa đào tạo về Giới và Kinh tế

  08/11/2017

Dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo nữ của Bộ Ngoại giao và Chương trình phát triển Liên Hợp quốc UNDP kính mời anh/chị đăng ký tham dự khóa đào tạo trong vòng 1 tuần về Các sáng kiến quản lý Chính sách về Giới và Kinh tế. Khóa đào tạo có tính tương tác cao này được thiết kế dành riêng cho các học giả, giảng viên, các nhà nghiên cứu và những người làm việc trong khu vực nhà nước và các tổ chức dân sự. Mục tiêu của khóa học là nhằm cung cấp cho người học các kỹ năng và kiến thức để người học có thể tự tổ chức các khóa đào tạo tương tự tại cơ quan, tổ chức của mình hoặc lồng ghép các khía cạnh của bình đẳng giới vào công việc hằng ngày. Giảng viên của khóa đào tạo là các chuyên gia quốc tế nhiều kinh nghiệm về kinh tế và giới.

 

Khóa học sẽ được giảng dạy bằng Tiếng Anh và có phiên dịch sang Tiếng Việt. Đây là lần đầu tiên một khóa học có nội dung chuyên sâu như vậy được tổ chức tại Việt Nam.

 

Những nội dung chính được giảng dạy trong khóa học là:

- Giới và Kinh tế;
- Trách nhiệm giới trong phân tích chính sách;
- Các công việc không được trả công;
- Giới, Số liệu và các chỉ số;
- Việc làm và Thị trường lao động;
- Giới và Đói nghèo;
- Giới và Kinh tế Vĩ mô;
- Giới và Thương mại;
- Giới và cách tiếp cận tài chính;
- Tài chính công và Dự trù ngân sách có tính trách nhiệm giới;

 

Giảng viên: Tiến sỹ Agha Haroon Akram-Lodhi, Giảng viên về Phát triển Quốc tế và Chủ nhiệm Khoa Quốc tế tại Đại học Trent, Ca-na-đa

 

Tiến sỹ Agha Haroon Akram-Lodhi hiện đang là giảng viên về Phát triển Quốc tế và Chủ nhiệm Khoa Quốc tế tại Đại học Trent, Ca-na-đa. Ông từng là Giảng viên về Phát triển Nông thôn tại Viện Quốc tế về Xã hội học (ISS) của Đại học Erasmus, Rotterdam, Hà Lan. Ông là đồng tác giả của bộ tài liệu về Các sáng kiến quản lý Chính sách về Giới và Kinh tế (GEPMI) cùng với Tiến sỹ Marilyn Waring của New Zealand.

 

Anh/Chị có thể tham khảo thêm các thông tin về tài liệu của khóa học tại Website sau:

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus_areas/focus_gender_and_poverty/gepmi/#.

 

Các học viên tham gia khóa học sẽ được phát một bộ tài liệu bằng Tiếng Việt.

 

Ngày: 17-21 tháng 2 năm 2014

Địa điểm: Hà Nội

Học phí: Miễn phí

 

Để đăng ký tham dự khóa đào tạo, xin vui lòng điền vào mẫu đăng ký đính kèm và nộp qua địa chỉ email women.leadership.vn@gmail.com trước ngày 12 tháng 1 năm 2014. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ nhận hạn chế số lượng học viên. Các học viên được chấp thuận sẽ được thông báo trước ngày 16 tháng 1 năm 2014.

 

Nếu anh/chị có câu hỏi nào liên quan tới khóa học/ quy trình đăng ký tham dự, xin vui lòng liên hệ Dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế qua địa chỉ email: women.leadership.vn@gmail.com.


Mẫu đăng ký tham dự: Khóa đào tạo về Giới và Kinh tế

 


Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả