Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Tập huấn về viết báo cáo, khuyến nghị chính sách và trình bày nghiên cứu hướng hành động

  08/11/2017

 

(EOWP) – Ngày 13 tháng 6 năm 2014, trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” giữa Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), lớp tập huấn về kỹ năng viết báo cáo, khuyến nghị chính sách, trình bày nghiên cứu cho nghiên cứu hướng hành động (Action Research) đã được tổ chức tại Hà Nội. Lớp tập huấn nhằm mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho nữ cán bộ trong khu vực nhà nước.


Đây là hoạt động hỗ trợ dành cho nữ cán bộ làm việc trong khu vực nhà nước được tài trợ để thực hiện nghiên cứu. Học viên đến từ các cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban Dân tộc; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình; Viện Kiểm sát Nhân dân; Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình. Tham gia giảng dạy, có Tư vấn Cấp cao Jean Munro của UNDP và giảng viên Nguyễn Thị Bích Như.


Lớp tập huấn tập trung vào các nội dung 1) Viết báo cáo nghiên cứu hướng hành động; 2) Viết khuyến nghị chính sách và 3) Trình bày nghiên cứu. Buổi tập huấn cung cấp cho các nghiên cứu viên kiến thức, kỹ năng cơ bản để chuẩn bị báo cáo cho nghiên cứu hướng hành động. Nhiều tình huống thực tế trong quá trình đi phỏng vấn đã được các chủ nhiệm đề tài chia sẻ để cùng học hỏi kinh nghiệm cũng như lắng nghe tư vấn của giảng viên. Chủ nhiệm đề tài tổ chức các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm để thu thập ý kiến đa chiều về vấn đề cần nghiên cứu làm dữ liệu chuẩn bị một báo cáo hướng hành động và mang các kết quả thu được đến lớp tập huấn để cùng thực hành. Khuyến nghị chính sách là phần tóm tắt cô đọng xúc tích được trích rút ra từ báo cáo đầy đủ và là phần khó viết nhất, cần nhiều thời gian chuẩn bị cùng với sự trợ giúp của tư vấn. Các kỹ năng cần thiết trong chuẩn bị bài thuyết trình slides được giảng viên truyền đạt cụ thể, cùng với các mẹo hay để có được bài thuyết trình ấn tượng nhất. Các chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã cùng nhau trải qua khóa tập huấn một ngày bổ ích, nhiều kiến thức và sẵn sàng áp dụng trong nghiên cứu của mình để có được chất lượng tốt nhất.


Tham gia lớp tập huấn đồng thời cũng là cơ hội để các nữ cán bộ đến từ nhiều cơ quan Bộ ngành, tỉnh thành khác nhau giao lưu học hỏi và mở rộng mạng lưới, giúp xây dựng sự tự tin, để có thể giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.


Tiếp sau hai khóa tập huấn chuyên môn kỹ thuật, dự án sẽ tổ chức buổi thuyết trình tổng kết có tên gọi “Tìm kiếm tài năng nghiên cứu Việt Nam” dự kiến vào tháng 9/2014. Buổi thuyết trình sẽ là cơ hội để các chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu của mình trước toàn thể nhóm chủ nhiệm đề tài, chia sẻ thông tin về các kết luận tìm thấy sau quá trình thực hiện nghiên cứu hướng hành động cũng như đề xuất các biện pháp khả thi để có thể áp dụng tại cơ quan của chủ nhiệm.


Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” giữa Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc nhằm ba mục tiêu chính:

- Nâng cao năng lực cho nữ cán bộ lãnh đạo và quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, đặc biệt nâng cao nhận thức cho các cán bộ nữ đang tham gia quản lý về những vấn đề mới đặt ra trong triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

- Hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2016 và lồng ghép giới vào các chính sách và thực tiễn công tác cán bộ và nhân sự nhằm thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược Quốc gia về bình đẳng Giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình Quốc gia về bình đẳng Giới giai đoạn 2011 – 2015.

- Hỗ trợ khuyến nghị và thực thi chính sách liên quan đến sự tham gia của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý và nâng cao nhận thức về vai trò và đóng góp của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo thông qua tăng cường nghiên cứu, tọa đàm chính sách và thiết lập mạng lưới quốc tế.

 Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả