Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Quyết định cho phép Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo ngành Luật trình độ Thạc sĩ

  12/10/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định  cho phép Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo ngành Luật trình độ Thạc sĩ.

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ LUẬT

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả