Nhận tin khuyến mãi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lớp tập huấn về các sáng kiến quản lý về Giới và Kinh tế

  08/11/2017

 

(EOWP) – Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 2 năm 2014, trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” giữa Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), lớp tập huấn về các sáng kiến quản lý chính sách về Giới và Kinh tế đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là hoạt động trong kế hoạch năm của Dự án, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ nữ cấp trung và cao cấp trong khu vực nhà nước về quản lý và lãnh đạo. Tham dự lớp tập huấn có đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Xã hội học, Ủy ban Dân tộc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại học Lao động – Xã hội, Đại học Công đoàn, Trung tâm nghiên cứu Chính sách và Phát triển, tổ chức phi chính phủ Oxfam.


Trong thời gian năm ngày, lớp tập huấn đã tập trung vào các nội dung: (i) Giới và Kinh tế; (ii) Lao động không được trả công; (iii) Việc làm và Thị trường Lao động; (iv) Giới và Đói nghèo; (v) Giới và Kinh tế Vĩ mô; và (vi) Giới và Thương mại. Sáu học phần được chọn giảng lần này thuộc bộ tài liệu gồm 12 học phần về các sáng kiến quản lý chính sách về Giới và Kinh tế toàn cầu do UNDP Châu Á - Thái Bình Dương xây dựng riêng  cho từng khu vực địa lý. Sau khóa học, các học viên đã nhận thức rõ  về sự ảnh hưởng quan trọng của Giới đối với nền kinh tế và hy vọng sẽ đem lại những chuyển biến tích cực trong việc xây dựng, thực thi chính sách đảm bảo quyền lợi và nâng cao vai trò của nữ giới.


Dự kiến vào cuối năm 2014, Dự án sẽ tổ chức giảng dạy các học phần còn lại cho các học viên đã tham gia khóa học đợt một nhằm cung cấp kiến thức tổng thể về kinh tế được tiếp cận từ góc độ giới.


Lớp tập huấn có tính tương tác cao này được thiết kế dành riêng cho các học giả, giảng viên, các nhà nghiên cứu và những người làm việc trong khu vực nhà nước và các tổ chức dân sự. Mục tiêu của khóa học là nhằm cung cấp các kỹ năng và kiến thức để người học có thể tự tổ chức các khóa tương tự tại cơ quan, tổ chức của mình hoặc lồng ghép các khía cạnh của bình đẳng giới trong công việc hằng ngày cũng như tham mưu chính sách thể hiện nhạy cảm giới.


Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” hoạt động từ năm 2009 với ba mục tiêu chính:


- Nâng cao năng lực cho nữ cán bộ lãnh đạo và quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, đặc biệt nâng cao nhận thức cho các cán bộ nữ đang tham gia quản lý về những vấn đề mới đặt ra trong triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.


- Hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2016 và lồng ghép giới vào các chính sách và thực tiễn công tác cán bộ và nhân sự nhằm thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược Quốc gia về bình đẳng Giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình Quốc gia về bình đẳng Giới giai đoạn 2011 – 2015.


- Hỗ trợ khuyến nghị và thực thi chính sách liên quan đến sự tham gia của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý và nâng cao nhận thức về vai trò và đóng góp của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo thông qua tăng cường nghiên cứu, tọa đàm chính sách và thiết lập mạng lưới quốc tế.


Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả